De informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op deze website. Wie gebruikmaakt van de inhoud van deze website gaat akkoord met de gestelde voorwaarden.

Algemene voorwaarden Gokkasten.amsterdam

1. In de algemene voorwaarden van Gokkasten.amsterdam waar gesproken wordt over eigenaar, wordt de eigenaar van de website bedoeld. Alle denkbare handelingen hebben betrekking op het gebruik van de website en met u wordt de bezoeker van de website bedoeld. Voor wat betreft de aanwezigheid van content geldt dat alle inhoud van deze website daaronder valt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Gokkasten.amsterdam en met het gebruik van deze website wordt u als bezoeker geacht daarmee in te stemmen. De content op deze website is door de eigenaar samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Er wordt door de eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot onjuistheden, onvolkomenheden of van de gevolgen van uw handelen naar aanleiding van de informatie op deze website.

De eigenaar is evenmin verantwoordelijk voor content op andere websites waar via deze site naar wordt verwezen. Inbreuk op intellectuele rechten en het oneigenlijk gebruik of delen van de inhoud van deze website is niet toegestaan. Indien u een deel van de inhoud of de content met anderen wil delen, dan dient u daar vooreerst schriftelijke toestemming voor te vragen die bij goedkeuring schriftelijk wordt verstrekt.

2. Deelname online kansspelen
Het is uw keuze en verantwoordelijkheid om deel te nemen aan online kansspelen. Met betrekking tot het wet op de kansspelen is het alleen kansspelaanbieders met een licentie toegestaan om u te laten deelnemen aan online kansspelen. Indien u via Gokkasten.amsterdam een site bezoekt waar u online wilt gokken, dan is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat u bij een kansspelaanbieder gaat gokken die in het buitenland is gevestigd. Eventuele gevolgen vallen wat dat betreft buiten het recht zoals dat in Nederland van toepassing is. De meeste kansspelaanbieders beschikken over een licentie die is afgegeven door de autoriteiten van Malta, Verenigd Koninkrijk of Curaçao.

Inwoners van Nederland die geld verdienen met het gokken op een website van een buitenlandse kansspelaanbieder dienen boven het drempelbedrag van 449 euro daarvan aangifte te doen bij de Belastingdienst. Er dient namelijk kansspelbelasting te worden betaald ter hoogte van 29 procent van de winst die is behaald.

Er kan in Nederland geen garantie worden gegeven over de veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid van online casino’s die in het buitenland zijn gevestigd. Het is daarom altijd aan te bevelen om na te gaan of u bij een betrouwbare aanbieder gaat gokken. Indien er sprake is van een licentie van een autoriteit in het buitenland wordt er in elk geval wel aan de regels van het betreffende land voldaan. Dat is onduidelijk indien een licentie om online kansspelen aan te bieden niet aanwezig is. U kunt voor de zekerheid controleren op de website van de aanbieder of er een licentie aanwezig is en nagaan of er certificaten zijn verstrekt ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid en eerlijkheid. Naar ons inzicht dient dit in elk geval aanwezig te zijn net als een beleid ten aanzien van gokverslaving, zoals een proactieve houding ten aanzien van spelers die te hoge bedragen storten of lange speelsessies gokken. Uiteraard zorgt Gokkasten.amsterdam ervoor dat de meest betrouwbare kansspelaanbieders hier getoond worden, maar wordt is er geen sprake van het verantwoordelijk kunnen houden van deze website voor onvolledige of onjuiste informatie.

3. Wet op de kansspelen
In Nederland bestaat de Wet op de kansspelen sinds 1964 en de Kansspelautoriteit zorgt voor de handhaving en het houden van toezicht. Deze autoriteit heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen als er overtredingen van de regels plaatsvinden. Gokkasten.amsterdam is uiteraard niet bevoegd om toezicht te houden op de online kansspelaanbieders en kan in die zin niet optreden als er regels worden overtreden. Een van de maatregelen die de Kansspelautoriteit in Nederland kan nemen, is het opleggen van een sanctie in de vorm van een boete. Dit is onder meer mogelijk als er online kansspelaanbieders vanuit Nederland opereren of in het buitenland gevestigd zijn en zich nadrukkelijk op de markt met Nederlandse spelers richten. Dat kan onder meer blijken uit het verstrekken van Nederlandstalige informatie, het hanteren van een .nl domein of uit reclamegerichte activiteiten die zich toespitsen op de Nederlandse markt.

4. Gokkasten.amsterdam
Op Gokkasten.amsterdam wordt uitgebreide informatie verstrekt over online casinospellen, online casino’s en speciale acties en promoties. De informatie is Nederlandstalig, maar daarmee overtreden wij de regels van de Kansspelautoriteit niet doordat er geen sprake is van het rechtstreeks aanbieden van online kansspelen. Die kunnen namelijk gespeeld worden op websites waarnaar gelinkt wordt. Er kan ook bij de websites waar wij naar verwijzen gebruik worden gemaakt van cookies.

Via deze website wordt de gelegenheid geboden om door middel van het volgen van een link bij een aanbieder van online kansspelen terecht te komen. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de websites waar naar gelinkt wordt en zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of gevolgen van het gebruikmaken van de website van een aanbieder van online kansspelen. Websites van derde waar naar wordt verwezen op deze website kunnen ieder een eigen beleid hanteren ten aanzien van de privacy van bezoekers en andere algemene voorwaarden hebben. U kunt deze uiteraard bij een bezoek aan de website van een derde raadplegen.

Er wordt door Gokkasten.amsterdam geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade die kan optreden indien er gebruik wordt gemaakt van een website waar wij naar verwijzen. Er kunnen verder geen rechten worden ontleend of aanspraak gedaan worden met betrekking tot welke informatie dan ook die op deze website staat vermeld. Er wordt bovendien geen garantie verstrekt met betrekking tot de inhoud op deze website ten aanzien van de volledigheid of juistheid van gegevens. Wij stellen het op prijs dat u ons informeert op het moment dat u onvolledige of onjuiste informatie vermeld ziet staan op deze website.

5. Preventie gokverslaving
Gokken in een online casino is een activiteit die risico’s met zich meebrengt en het is belangrijk dat u op deze risico’s gewezen wordt. Zo vinden wij en de online casino’s het van belang dat spelers op een verantwoorde manier gokken. Dat betekent onder meer dat er aangeraden wordt om met een vastgesteld budget te spelen dat voor het gokken beschikbaar kan worden gesteld zonder dat daar op een ander financieel vlak nadeel van wordt ondervonden. Wij raden aan om een limiet in te stellen voor een speelsessie en daar niet van af te wijken.

Het is onverantwoord om geld te lenen voor het gokken net als dat het onverantwoord is om met geld te gokken dat bestemd is voor een ander doel, zoals huishoudelijke uitgaven, vaste lasten of sparen. Het behouden van het overzicht op de uitgaven voor het gokken zorgt voor bewustzijn. Het is altijd af te raden om met een drankje teveel op te gaan gokken net als dat wordt afgeraden om niet onder invloed van medicijnen of drugs te spelen. Gokken in een stressvolle periode, tijdens een depressie of zware vermoeidheid wordt afgeraden.

Heeft u het gokken niet meer in de hand, dan is het belangrijk om hulp in te schakelen. U kunt zelf bij het online casino verzoeken uw account alvast te blokkeren.

Eigendomsrechten en auteursrechten
Gokkasten.amsterdam heeft de beschikking over het auteursrecht van de inhoud op deze website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Gokkasten.amsterdam de inhoud van deze website te verspreiden of voor andere doeleinden te gebruiken tenzij daarvoor uitdrukkelijk en op verzoek toestemming voor is gegeven.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Alle content op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan enige inhoud die op deze website staat vermeld. Uiteraard streven wij ernaar om juiste informatie te verstrekken en daarin compleet te zijn. Er wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor geleden schade die voortkomt uit typefouten of onvolledige informatie op deze website.Inhoud op de website
De inhoud op deze website bestaat uit informatie en uitleg over gokken en kansspellen. Iedereen heeft gratis toegang tot de aangeboden spellen die via deze website bij externe kansspelaanbieders kunnen worden gespeeld. Er kan niet rechtstreeks op deze website gegokt worden of geld worden uitgegeven. Wij verstrekken uitsluitend informatie en uitleg en hebben zelf geen kansspellen in ons aanbod. Bezoekers van deze website dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.